• 20 снежня 2011 Рэдактар Артур Чынiкайла

  Беларускiя народныя прыказкi

  98
  • Адзін чорт маляваў.
  • Бачыць вока, але ляжыць высока.
  • Бачыць карова, што на павецi салома.
  • Бог не цяля, бачыць круцяля.
  • Будзем вучыцца, пакуль сьмерць лучыцца.
  • Ведай, каток, свой куток.
  • Вольнаму воля, шалёнаму поле.
  • Дзе прапала кароўка, там няхай i вяроўка.
  • Дзе п'юць, там i льюць.
  • Дурны законаў не чытае, ды свае мае.
  • З агню ды ў прысак.
  • Загляне сонца i ў наша ваконца.
  • Каб сьвiньне poгi - нiкому б не было дарогi
  • Калi Бог не папусьцiць, свiння ня укусiць.
  • Калi ўлез у дугу - не кажы "не магу".
  • Маладосьць - усё дурносьць.
  • На Бога спадзявайся, але й сам старайся.
  • На вуснах - мёд, а на сэрцы - лёд.
  • Ні адказу, ні прыказу.
  • Ні зьняты, ні павешаны.
  • Нічога не знаю - мая хата з краю.
  • Пад чорным лесам спаткауся чорт з бесам.
  • Пакуль жаніцца - загаіцца.
  • Памалу едучы, далей будзеш.
  • Пасьпех - людзям на сьмех.
  • Праўду казаць - ворага нажываць.
  • Пень гарэў, а чорт нoгі пагрэў, іскра пала і радня стала.
  • Пераначуем - болей пачуем.
  • Першы блiн сабаку.
  • П'янаму i козы ў золаце.
  • Тая зязюля, але ня так кукуе.
  • У страху вочы па яблыку.
  • Усе чэрцi адной шэрсьцi.
  • Усякi гад на свой лад.
  • Цiхая сьвiньня глыбока рые.
  • Цюк - дзяцюк!
  • Чорт на паганага напаў.
  • Што галава, то розум.
  • Што душа мае, тым i прыймае.
  • Што па тэй чэсьцi, калi няма чаго есьцi.
  • Як баба да дзеда, так i дзед да бабы.

  Апублікавана ў Фальклор

  Падзяліцца Апублікаваць
Каментары:
 • Вашае імя:
 • Загаловак:
 • Тэкст паведамлення:
 • арс

  13 лістапада 2012

  454

  мала прыказак
 • Настасся

  05 студзеня 2013

  парада

  Паважаны Арс, дык вы дадавайце =)

 • Наталия

  23 студзеня 2013

  Помогите!

  Мне нужно найти прыказкi на бел.мове з лiчэбнiкамi!

 • Вольга

  24 студзеня 2013

  вучанiа

  Мне вельмi спадабалася

 • герман2

  30 студзеня 2013

  прыказкі і прымаукі бел літ

  мне нада прыказкі і прымаукі аб дружбе

 • Ксенія

  04 лютага 2013

  прыказкі і прымаўкі па бел.чыт.

  Патрэбны прыказкі і прымаўкі пра сяброўства

 • чалавек

  13 лютага 2013

  help me please

  мне патрэбны прыказки(прымауки, афарызмы або крылтыя выразы) пра слова

 • ирына

  27 лютага 2013

  323

  немагу знайсци прыказки и прымауки пра базар?

 • елена

  13 сакавіка 2013

  беларуская мова

  присказки па белоруской мове про маму

 • юля

  15 красавіка 2013

  прыказки

  не адной нету прыказки пра сяброу або пра сяброусва

 • оля

  02 верасня 2013

  помогите

  не могу найти присказки про книгу на бел. мове

 • 456

  04 верасня 2013

  Помогите

  Мне надо про мову

 • света

  02 кастрычніка 2013

  памогите

  прыказки и прымауки пра собак немогу найти на белорускай мове помогите плиз

 • Мікола

  04 кастрычніка 2013

  Сьвятлане прыказкі-прымаўкі пра сабак

  - Не тады сабак карміць, як на ўловы ехаць.
  - Пашыў: на сабаку - мала, на ката - вяліка.
  - На сваім падвор'і і сабака - пан.
  - Была ў сабакі хата, да ад дажджу згарэла.
  - Багат Цімошка: сабака ды кошка.
  - Добры чалавек і сабакі дражніць не будзе.
  - Сабака брэша - вецер носе.
  - Пажыві чалавекам, сабакам пажыць яшчэ паспееш.

 • вика

  18 кастрычніка 2013

  456

  щасте

 • Irishka

  23 кастрычніка 2013

  lol

  lolololololololololol

 • катя

  04 лістапада 2013

  2810112

  зусiм мала прыказак

 • егор

  04 лістапада 2013

  умный

  тупарыласть

 • женя

  04 лістапада 2013

  помогите


  Мне нужно найти прыказкi на бел.мове з лiчэбнiкамi!

 • ден шмарловский

  07 лістапада 2013

  прыказки

  мне нравится всё чем вы ещё недоволны

 • уанпппппеук8щнрай

  09 лістапада 2013

  араушоауц

  прыказки добрые ,але мала

 • денис

  11 лістапада 2013

  прымауки па бел литу

  мне нада прыказки и прымауки аб куци

 • данка*

  24 лістапада 2013

  Помогите!!

  скажите пожалуйста прыказки (пословици) про Крыницу!срочно надо.

 • 6666

  02 снежня 2013

  точто нада

  клас тока мала

 • Человек :В

  13 студзеня 2014

  Не памагло =(

  Дык тут жа няма личэбника(

 • саша

  21 студзеня 2014

  класс

  очень помогло домашку сделать

 • таня

  22 студзеня 2014

  добра

  мне падабаецца

 • настя

  31 студзеня 2014

  личэбник

  дзе личюбники

 • Настёна

  05 лютага 2014

  помогитеее

  мне нужно записать прыказкі, крылатыя фразы, афарызмы аб слове, у якіх прапушчаны члены сказа.

 • макс

  12 лютага 2014

  авпиапр

  Прыказкі з прыслоўямі, плиз

 • Стас

  12 лютага 2014

  Прыказки

  Дзякуй вам!

 • илья

  27 лютага 2014

  напэуна,хтосци з чорную душой

  Хлопчык и кацянё

 • енолд

  31 сакавіка 2014

  олд

  вообще о работе я не нашла

 • отшл

  22 кастрычніка 2014

  гтщ

  Мало

 • ангелина

  22 кастрычніка 2014

  бееееееееее

  как я ненавижу беларуский

 • натали

  03 лістапада 2014

  спасибо

  я еду в беларусь не хочу показаться тупой

 • ник

  04 лістапада 2014

  ик

  Вытокі сучаснай беларускай літаратурнай мовы бяруць свой пачатак з глыбокай старажытнасці, якая назапасіла моўнае багацце ў пісьмовай і вуснай формах. Мова гэтая развіваецца рознымі спосабамі, сярод якіх найбольш важны і актыўны -- народна-нацыянальная моўная аснова, што з даўняга часу абслугоўвае штодзённую сферу зносін паміж людзьмі. Людзі ў працэсе сваёй працоўнай дзейнасці асэнсавалі і засвоілі лексічныя сродкі розных тэматычных аб'яднанняў. Яны зацікаўлены ў тым, каб залатыя россыпы слоў перадаць у спадчыну наступным пакаленням, задаволіць патрэбы грамадскасці ва ўзбагачэнні сваёй нарматыўнай мовы.

  Народна-гутарковая мова беларусаў насычана незлічоным багаццем прыказак і прымавак з глыбокім зместам і вострай сілай думкі. У іх адлюстраваны дасціпны розум чалавека, яго побыт, сямейнае жыццё, светапогляд.

  У выніку шматгадовага вывучэння мовы, быту, звычаяў свайго народа І.І. Насовіч зазначыў: «Беларусы ўсе факты, усе выпадковасці чалавечага жыцця, усе ўчынкі, як добрыя, так і дрэнныя, і ўсякае нават меркаванне пра што- небудзь падводзяць пад мерку прыка зак сваіх... Паміж простымі людзьмі ёсцьшмат такіх здольных, якія на ўсякую падзею, на ўсякі выпадак, вясёлы, спрэчны, сумны, - адразу ж і дарэчы падаюць прыказку, нібы яны знарок вывучалі іх, як тыя, хто, авалодваючы лацінскай мовай, завучвае на памяць дыстыхі Катонавы». [5, с.58]

  Шырокую вядомасць, распаўсюджанасць і ўжывальнасць прыказак у народзе падмеціў і К. Крапіва: «Ёсць такія аматары прыказак, якія чуць не кож-ны свой крок апраўдваюць прыказкаю, чуць не кожны свой выраз аздаб-ляюць ёю. Пра такіх нават і знарочыстая прыказка ўтварылася: «Без пры-казкі і з лаўкі не зваліцца». [6, с.240]

  «Гэта пашыранасць прыказак у народзе знаходзіць сваё адлюстраванне і ў мастацкіх тэкстах. Так, у трылогіі Я. Коласа «На ростанях» выкарыстана 109 прыказак, у п'есах Я. Купалы «Паўлінка» і «Раскіданае гняздо» іх адпаведна 18 і 21, у раманах «Мядзведзічы» К. Крапівы - 37, «Сокі цаліны» Ц. Гарт- нага - 29, «Людзі на балоце» І. Мележа - 26, «Птушкі і гнёзды» Я. Брыля -31, «Плач перапёлкі» І. Чыгрынава - 30, у аповесцях «Рудабельская рэспубліка» С. Грахоўскага - 24, «Шануй сваё імя» В. Блакіта - 12. » [3, c.37]

  Амаль усе прыказкі характарызуюцца «найбольшай канцэнтрацыяй думкі пры найменшай затраце слоўнага матэрыялу» і вылучаюцца такімі асаблівасцямі, як сцісласць, выразнасць, вобразнасць, высокія мастацкія вартасці. Народжаныя ў жывой народнай мове, прыказкі запісваліся і выдаваліся шматлікімі збіральнікамі вуснай...

 • віка

  05 лістапада 2014

  не праўда

  наталі каторая пісала 3 лістапада 2014 года не правда в беларусіі гаварят па русскому я к прімеру жіву в беларусіі і гаварю по русскому

 • с

  11 лістапада 2014

  ммм...

  мала

 • Аня Бутюто

  12 лістапада 2014

  пословицы про родной язый на беларуском

  мне нужно половицы на белоруском про родной язый

 • ритка

  17 лістапада 2014

  11

  не то што нужно и мало прыказак

 • аня

  04 снежня 2014

  рсвмо

  не пра жружбу

 • настя

  05 снежня 2014

  нужны прыказки о дружбе

  мала прыказак

 • Лера Муравьева

  17 снежня 2014

  Я нечего ненашла того что хотела.

  Я вообще нечего ненашла тово што мне нужно.

 • )

  13 студзеня 2015

  ужас!

  Ужас как мало!(

 • илья

  15 студзеня 2015

  228

  хороший сайт

 • настя

  18 студзеня 2015

  сябры

  зх ты галава два вухи

 • Я

  12 лютага 2015

  Ужас!

  Я вообще ввела ,,прыказки з лiчэбникамi", а их тет нету!!!

 • Маша

  12 лютага 2015

  помагите, пожалуйста...

  мне нужны прыказки на белорусском языке без членау сказа...

 • Виктория

  16 лютага 2015

  Помогите

  Сябры дапамажiце трэба пагаворкi з лiчэбнiкам.

 • АНГЕЛЮСИК

  17 лютага 2015

  НЕ ТО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Здесь няма личэбникау

 • Ксюша

  19 лютага 2015

  Помогите пожалуйста!!!!

  5 ПРЫКАЗАК З ЛИЧЭБНИКАМ

 • настя

  26 лютага 2015

  лыжы

  Прабачце мяне калі ласка но гэта што? Чаму няма прыказак пра лыжы?

 • настя

  01 красавіка 2015

  блин

  мне нужн были прыказки ипрымауки про дружбу и сяброуства

 • настя

  03 красавіка 2015

  родны край

  не магу найти прыказки пра радзиму родны край книгу навуку и працу

 • Степан

  07 красавіка 2015

  алахамбар

  очень мала прыказак

 • даниил

  08 красавіка 2015

  дед Ваня и бабуля Нина

  - Як баба да дзеда, так i дзед да бабы.

 • вова

  08 красавіка 2015

  гдееееееееееее

  пословица про книгу


 • максим

  12 красавіка 2015

  прыказки

  Навука даражэй за золата. У родным краю , як у раю.Родная зямелька як зморанаму пастелька

 • Стас

  13 красавіка 2015

  ф

  а мне нужно пра книги

 • паща

  13 красавіка 2015

  радзима

  все лохи

 • Ангелина

  14 красавіка 2015

  не классно

  фу!

 • Ириша

  29 красавіка 2015

  нужна помощь

  прыказки и прымауки пра кота на буларусском

 • цкпаыр

  04 мая 2015

  аваярап

  сам лох

 • цкпаыр

  04 мая 2015

  аваярап

  сам лох

 • Аляксей

  04 мая 2015

  Трэба дапамога!

  Мне патрэбны прыказкi пра беларускую хатку, але не ведаю дзе знайсцi iх.

 • константин

  07 мая 2015

  собаки

  Нет собак ну нет

 • дарья

  05 верасня 2015

  помощь

  мне трэба пра мову прыказка

 • саша

  06 верасня 2015

  нужна помощь

  Мне в школе задали 3 прыказки аб мове на беларуском. Помогите.

 • артём

  06 верасня 2015

  455

  мне надо прыказки пра книги

 • Никита

  07 верасня 2015

  Помогите )

  Прыказкi i прымаукi пра беларускую мову!)

 • влад

  07 кастрычніка 2015

  про янку и гулянку

  мне не панадабилась

 • матвей

  08 кастрычніка 2015

  прыказки и прымауки

  рр

 • Елизавета Мискель

  12 кастрычніка 2015

  Школа

  Почему так мало при казак и нет про собак не одной

 • Максим

  08 лістапада 2015

  Хуйня

  Хуй отсососи мой

 • ажэла

  09 лістапада 2015

  помогите!!!!

  где прыказки пра радзиму??

 • *** LeGeNdErYtHeAm ***

  09 лістапада 2015

  Пожаааааааалста ( сам знаю написал не так )

  Дайте новые пословицы

 • мики мики маус

  10 лістапада 2015

  нетак

  мне надо прыкзкi i прымаукi пра вернасць i дружбу

 • лох

  11 лістапада 2015

  лох

  лох

 • бананчик

  11 лістапада 2015

  мои сябры

  кому не нравица прыказки пишите сами в чате и так теперь вам расскажу свою прыказку ) в траве сидела бабка и сиськами веляла и тут пришол адамчик засунул сво

 • банан

  11 лістапада 2015

  хватит !!!

  сябры пишите сами прыказки и всем рекомендуйте в чате если вам не нравица

 • кр

  11 лістапада 2015

  123

  мала ззагадак

 • яна

  12 лістапада 2015

  ...................

  я доооолго искала и наконейц нааааааааааааашлааааааааааааа!

 • майя

  12 лістапада 2015

  вукан

  ну воще

 • иииииииииииииии

  12 лістапада 2015

  иииииииииииииииииииииии

  иииииваычпыпкыкы

 • Насця

  12 лістапада 2015

  Вельмi спадабалася.

  Дапамагло.Трэба було мне на беларускую лiтэратуру прыказкi вывучыць.

 • вика

  12 лістапада 2015

  матвеенко

  как найти прыказки на тэму Мой Чароуны Беларуский край

 • валянтина

  14 лістапада 2015

  приказки

  Адзин з сшкой

 • Ирина

  15 лістапада 2015

  прыказки

  Прыказки надо срочно про дружбу

 • Вольга

  24 лістапада 2015

  Нууууууууу

  Нешта малавата

 • вика

  03 снежня 2015

  прыказки ипрымауки пра дружбу и сяброуства

  срочно они мне ну жны а я не нашла

 • " ВАЛЕРИЯ"".ru

  16 снежня 2015

  фольклёр )))))))))))0

  мне нужно с прама потрициональной величинёй

 • ролтон

  10 лютага 2016

  личэбники

  мне нужны з личэбниками

 • кристина крупенько

  22 лютага 2016

  помогите

  придумайте прыказки пра сяброуства

 • алена

  05 красавіка 2016

  прыказкi

  мне трэба пра сяброусва прыказкi

 • Егор

  02 мая 2016

  Песня о бреде на этой странице и у меня есть только группа недавно но лучше чем вашей

  Что за бред какой срок изготовления заказа на нашем форуме и сайте не нашла как раз редактировалось Александр Иванович род деятельности по поводу оплаты за товар по договору поставки и стоимость доставки до вашего города.......................
  Тоже самое я искал прыказки и прыиауки пра сяброуства !!!!!!!!!!!!!!!!!!!? Эжд!?? Эжд сказать

 • Лора

  05 мая 2016

  помогите!

  прыказки пра книгу и навуку и працу и радзиму

 • лиза

  12 мая 2016

  зайцева

  плоха

 • Падпішыся на навіны УсеБеларусы:

  Скасаваць падпіску

  Падпісацца

Самае папулярнае

© 2011 УсеБеларусы — створаны для нас і пра нас

Iдэя i распрацоўка SATIO\БРЭНД ГОДА

Капіяванне матэрыялаў толькi з пісьмовага дазволу

УНП 190438641

Разработка сайта —